rol gehuwde partner van een ervende


21 oktober 2011

Vraag nummer: 26456

Mijn vrouw zal binnekort erven van haar overleden broer. Erf"bedrag"zal gelijkwaardig verdeeld dienen te worden over de broers en zussen, tenzij er in testament iets anders staat.
Bij verdeling moeten allen die erven akkoord gaan met alle besluiten. Betekent het dat ik als gehuwde in gemeenschap van goederen OOK akkoord moet/mag geven aan alle besluiten. En ik dus hierin betrokken moet zijn of kan mijn vrouw dit alleen besluiten ?

Antwoord:

Geachte heer,

Tenzij in een testament anders bepaald, zal u geen erfgenaam zijn, zal u ook niet gevraagd worden welke keuze u dan maakt en hoeft u dus ook niet mee te beslissen bij de verdeling en dergelijke.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.