Waarom een notaris raadplegen bij onterving?


4 december 2011

Vraag nummer: 26867

Mijn zus en ik zijn onterfd door mijn moeder. De andere twee kinderen weigerden inzage en afschriften te geven van haar bezittingen. Dus hebben we (met een advocaat) de kantonrechter verzocht een notaris aan te wijzen. Deze notaris weigerde allereerst de legitieme uit te rekenen. Verder heeft hij meer dan 1 jaar gedaan over het maken van een verdelingsakte. (nadat we hem overtuigd hadden dat hij ook onze belangen diende te behartigen) Ondanks dat de erflaatster al haar geld op de bank had staan, dus de berekening was heel eenvoudig. De notaris heeft helemaal niets gedaan. Pas toen we met de advocaat opnieuw naar de rechtbank zijn gegaan en onze legitieme portie zelf hadden uitgerekend zijn de erven daags voor de zitting akkoord gegaan. Ik zou dus nooit aanraden om bij een onterving een notaris in te schakelen. Gewoon een goede advocaat nemen en dan korte metten maken met de erven. Wist u dat er een recht op wettelijke rente is VANAF de datum van opeisbaarheid van de legitieme? Dat wist onze notaris ook al niet. (Zie Prof V Mourik)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn zoals u al aangeeft meerdere wegen die naar Rome leiden. Door aanspraak op het legitieme deel ontstaat er een vordering op de nalatenschap/de erfgenamen. Het breukdeel vaststellen van de legitieme portie is over het algemeen doorgaans vrij eenvoudig, maar de vaststelling van de legitimaire massa (dus 'waarin' het wordt berekend) niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.