kascommissie


11 september 2009

Vraag nummer: 12968  (oude nummer: 13805)

Geachte mevrouw/mijnheer,

Mijn vraag is het volgende. Op 19 april i2009 is mijn vrouw als penningmeester gekozen bij de Club du Griffon Vendéen. Ook is er op19april 2009 een kascommisie gekozen. Nu wil de kascommissie het jaar 2008 controleren. Er is reeds een goedkeuring verleend over het jaar 2008 door de toenmalig kascommisie. Kan de huidige kascommissie welke pas op 19 april 2009 gekozen is het jaar 2008 controleren? De vorige penningmeester heeft ook geen eindbalans opgemaakt. In de periode 15 december 2008 tot en met 31 december 2008 is er enkel contibutie betaald door leden, verder zijn er geen inkomsten genoten en zijn er ook geen uitgaven gedaan. Volgens mij kan de huidige kascommissie het lopende jaar controleren, daar zij ook op 19 april 2009 zijn gekozen door de leden. Kunt u mij aangeven in wat voor wetsartikel ik dit kan terug vinden in het Burgerlijk Wetboek? Alvast bedankt voor de genomen moeite. Met vriendelijke groet,

Sandor Tap

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt dat eerst vastgesteld dient de worden wat de statuten hierover zeggen. De vraag is (onder meer) wanneer de goedkeuring voor 2008 is verleend en op welke wijze. De statuten geven aan hoe één en ander moet gebeuren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >