schoonouders en schenking


31 januari 2007

Vraag nummer: 10828  (oude nummer: 8780)

In aanvulling op mijn eerdere vraag 8769 heb ik de akte gezocht en gevonden.
Er is 1 clausule die mij niet duidelijk is nl:

Deze schenking is geschied onder de bepaling dat het geschonkene niet zal vallen in enigerlei huwelijksgoederengemeenschap waarin de begiftigde is gehuwd of ooit mocht zijn, noch betrokken zal worden in enige verrekeningsovereenkomst tussen haar en haar huidige of haar toekomstige echtgenoot.

Ik ga ervan uit dat deze clausule uitsluitend van toepassing is bij leven en buiten het erfrecht valt.

Antwoord:

Geachte heer,

Deze clausule zorgt ervoor dat de schenking geen gemeenschappelijk eigendom wordt en dus privé blijft van dd begiftigde. Als echter de begiftigde overlijdt gaat alles (dus privé vermogen en aandeel in het gemeenschappelijk vermogen) naar de erfgenaam/erfgenamen.

Mijn eerder antwoord blijft daarmee uiteraard gelijk.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >