recht op inzage testament ?


25 februari 2010

Vraag nummer: 13551  (oude nummer: 15200)

Zus is zonder nakomelingen overleden, heeft ex. test. aangewezen. Die heeft medegedeeld dat de familie onterfd is. Broer heeft notaris van de zus gebeld, want hij wil inzage in het testament. Notaris heeft medegedeeld, dat dat niet mag en dat hij zich tot het Centraal Testamenten Register moet wenden. Daar kan hij echter alleen achterhalen of er een testament is en zo ja bij welke notaris.
Vraag: moet de notaris de broer inzage in het testament geven ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De notaris maakt inderdaad die afweging of betreffende broer belanghebbende is zodat inzage moet worden gegeven. Dat kans is inderdaad aanwezig dat betreffende broer niet alszodanig wordt aangemerkt, maar kan kan ik vanaf deze plek niet helemaal beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.