oproepen erfgenamen


25 september 2016

Vraag nummer: 47485

Mijn zoon is 26 juni 2016 overleden, was dakloos en verbleef in Utrecht.
Er zijn erfgenamen in groep 2 waaronder een minderjarige halfzus. Om deze halfzus ook de nalatenschap ( negatief ) te laten verwerpen is tussenkomst van de kantonrechter nodig en wellicht is er na 3 maanden zelfs een automatische beneficiaire aanvaarding door haar. Hoe kan ik al deze administrative rompslomp voorkomen. Wie zal deze halfzus als zodanig opsporen en met welk belang. Dank voor Uw aandacht. Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Indien een notaris gevraagd wordt om een verklaring van erfrecht op te stellen, dan gaat de notaris op onderzoek uit. Ten aanzien van de beneficiaire aanvaarding kan uw aanname juist zijn. Het kan zijn dat er al geacht wordt beneficiair te zijn aanvaard indien sprake is van een minderjarige erfgenaam. Ik raad u toch aan om even langs uw notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.