verklaring


16 februari 2011

Vraag nummer: 14087  (oude nummer: 16449)

Waarvoor heb ik een verklaring van erfrecht nodig

Antwoord:

Geachte mevrouw/heer,

Als een bank of verzekeringsmaatschappij daarom vraagt en verder omdat het verstandig is om uit te laten zoeken wie de erfgenamen zijn, of en zo ja op welke wijze zij aanvaarden en of er een volmacht verleend dient te worden. Kortom, op zich genoeg redenen, maar er moet wel noodzaak toe bestaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.