Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

mijn stiefkindere weigeren de verklaring van erfrecht te tekenen

10 juni 2006

Vraag nummer: 10356 (oude nummer: 8098)

Pas geleden is mijn man overleden. Vanwege de huidige financiële situatie overweeg ik om ons huis te verkopen. Wij zijn voor gemeenschap voor goederen getrouwd. Van ons huwelijk hebben wij geen kinderen. Mijn man heeft 2 kinderen van zijn eerste huwelijk. Heb ik hun verklaring van erfrecht nodig bij de verkoop van het huis? De kinderen weigeren de verklaring te tekenen. Wat voor consequentie heeft dit voor mij?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zonder testament zijn de kinderen van mijnheer en uzelf de erfgenamen maar wordt u volledig eigenaar. U moet aan de notaris die het huis overdraagt vragen of hij/zij een verklaring van erfrecht wil. Strikt genomen zou dat niet hoeven als de situatie zoals boven omschreven van toepassing is.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder