Andere notaris


17 juni 2011

Vraag nummer: 24846  (oude nummer: 16816)

Mijn vrouw is onlangs overleden. We waren niet gescheiden, maar waren al 6 jaar uitelkaar. Mijn dochter is executair ,hoor ik. Mijn vrouw heeft mij gedeeltelijk onterft en ons gez. spaargeld aan mijn dochter gegeven. Mijn dochter is 40 jaar en krijgt daarnaast zelfs nog mijn pensioenspaargeld voor een deel. Nu was ik bij de notaris waar mijn vrouw destijds mij ged. onterft heeft zonder mijn medeweten is dit alles 2 jaar geleden geregeld. Onze gez. flat,waar zij in woonde erf ik waarschijnlijk wel,maar doordat al ons geld in dat testament naar mijn dochter gaat,hoor ik vandaag dat ik (62jaar,prepensioen)) geen hypotheek kan nemen,terwijl het off. mijn huis wordt. Kan ik naar een andere notaris of nog iets doen,want mijn dochter heeft alle papieren en communiseert alleen per email.En dan alleen maar als er voordeel uit te halen is voor haar. Wil geen ruzie,maar sta versteld van haar hebberigheid ten nadele van mij die alles zowat verdiend heeft.

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt natuurlijk naar een andere notaris gaan voor een second opinion. De wet geeft de (onterfde) langstlevende echtgenoot in sommige gevallen vruchtgebruik op het huis en de inboedel, maar dat is mede afhankelijk van de omstandigheden. Uiteraard is daarnaast de precieze tekst van het testament van belang.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.