WAO-uitkering en erfenisaanvaarding


13 december 2007

Vraag nummer: 11406  (oude nummer: 9963)

Is het ethisch verantwoord een erfenis te weigeren ivm WAO- uitkering en wat zijn de gevolgen van een aanvaarding van de erfenis in het geval van een WAO-uitkering?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De ethiek laat ik graag over aan ieder individueel (hoewel ik er wel een mening over heb).

Verwerpen zou mogelijk een soort onvoldoende besef van verantwoordelijkheid kunnen zijn en mogelijk reden van korting op de uitkering. Ik zou dat maar eens eerst goed navragen bij betreffende instantie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.