vordering na overlijden


11 december 2012

Vraag nummer: 32982

vader 1,5 jr geleden overleden. snsbank wil nu geringe debetstand op rek. op kind(eren) verhalen. er is geen verkl. van erfrecht. incassoburo wil dossier sluiten als ik aantoon dat mijn broers en/of ik de nalatenschap niet hebben aanvaard. Wij hebben noch notarieel noch anderszins de nalatenschap aanvaard. hoe kan ik e.e.a. aantonen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Niet aanvaarden, noemen we verwerpen (of eventueel beneficiair aanvaarden, maar dat is iets anders). Verwerping (en ook beneficiaire aanvaarding) moet bij de Rechtbank (al dan niet met tussen komst van een notaris). Een andere weg is er niet. Pas wel op, want door verwerpen schuift de nalatenschap door naar de kinderen van degene die heeft verworpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.