boedelbeschrijving


17 augustus 2009

Vraag nummer: 12850  (oude nummer: 13578)

Is een notaris verplicht een boedelbeschrijving te maken, bij overlijden vader.
moeder heeft vrucht gebruik van erfenis.
zo ja: is de notaris verplicht dit aan de erfgenamen mede te delen of alleen aan de moeder.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het kan zijn dat dat in het testament als verplichting staat of als er sprake is van beneficiaire aanvaarding. Het kan dus zijn dat de verplichting er is, maar of dat zo is, kan ik niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.