ex overleden, en nu....


18 maart 2013

Vraag nummer: 33962

Mijn ex man is overleden nou waren wij overeengekomen (staat in convenant) dat ik hem zou uitkopen 20 jaar na onze scheiding, dat is nu 9 jaar geleden hoe moet ik dit nu regelen of gaat dit pas over 11 jaar spelen? wij hebben 2 dochters die vinden dat alles moet blijven zoals het was/is....

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is denkbaar dat u een schuld hebt aan wijlen uw ex en dat uw ex omgekeerd een vordering had op u. Deze vordering behoorde tot zijn vermogen en dus tot zijn nalatenschap. De erfgenamen zijn dan vervolgens gerechtigd tot deze vordering. Hoe en wanneer er voldaan moet worden is bij het vastleggen van betreffende vordering bepaald. Indien er nog geen sprake is van opeisbaarheid, dan loopt één en ander in beginsel 'gewoon' door tot het moment dat het wel opeisbaar is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.