volmacht/erfenis


19 september 2006

Vraag nummer: 10520  (oude nummer: 8337)

Mijn schoonouders zijn in het bezit vaneen eigen huis. Mijn schoonmoeder is in 2003 overleden. Wij krijgen zonder dat wij ingelicht waren nu een brief van de makelaar. Het schijnt dat min schoonvader zijn huis wil verkopen, een van de kinderen heeft dit geregeld buiten medeweten van de anderen. Ons wordt gevraagd een volmacht te tekenen waarin we onze schoonvader machtigen het huis te verkopen. Is er nu een mogelijkheid dat het geld van de verkoop daardoor niet rechtmatig verdeeld gaat worden? Wij zijn zeer argwanend, temeer daar schoonvader zeer labiel is en de bewuste zoon ook als een geprobeerd heeft hem een hypotheek telaten afsluiten voor een groot bedrag, omdat wij medeerven waren moesten wij tekenen omdat het huis als onderpand diende, wij hebben dit toen geweigerd omdat wij het nut niet zagen van een hypotheek.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij twijfel natuurlijk eerst nadere informatie vragen. De vraag is of uw schoonvader zelfstandig bevoegd is tot verkoop (via de wettelijke verdeling) of dat de kinderen moeten meewerken omdat er een testament is dat afwijkt van de wet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.