successie door wie laten doen?


8 februari 2010

Vraag nummer: 13474  (oude nummer: 15027)

Geachte,
vader was ppar jaar geleden al overleden, moeder is onlangs overleden. Oudste kind (van 3 kinderen) heeft volmacht voor afwikkeling financien en belasting gekregen van broer en zus.
Communicatie verloopt niet goed: oudste verbood onlangs het jongste kind elke inzage in moeders belastingopgaven of bankzaken. Daarnaast verklaart de oudste dat de jongste met het tekenen van de volmacht ermee heeft ingestemd dat de oudste naar eigen goeddunken haar eigen accountant alle aangiften kan laten verrichten, zonder enig overleg met of goedkeuring van de jongste.
Vraag: hoe deze impasse op te lossen. Moet de jongste het hierbij laten? Of moet zij de volmacht herroepen. En zo ja, wie doet dan de afwikkeling van de erfenis?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien iemand een volmacht heeft afgegeven, maar de gevolmachtigde niet (meer) vertrouwt, dan lijkt het me zeer verstandig te volmacht te herroepen. De erfgenamen zijn gezamenlijk bevoegd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.