voldoende verzekerd en toch schuld?


2 maart 2007

Vraag nummer: 10919  (oude nummer: 8956)

Geachte heer/mevrouw,

Mijn moeder is december 2006 overleden. Ze was voldoende verzekerd voor de uitvaart. Alleen na het overlijden bleek dat ze toch schulden had waardoor wij als kinderen afstand hebben gedaan van de erfenis. De verzekeringsmaatschappijen hebben echter het verzekerd bedrag voor de uitvaart overgemaakt naar de bankrekening van de overledene waar ze rood stond. Hierdoor is er nu geen bedrag meer beschikbaar voor de uitvaart aangezien de bank dit nu in z'n bezit heeft. Zijn wij nu aansprakelijk voor het totale bedrag terwijl ze voldoende verzekerd was en wij afstand hebben gedaan?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uitgangsopunt is dat je bij verwerping gacht wordt geen erfgenaam te zijn (geweest) dus geen recht op goederen en geen verplichtingen tot betaling van schulden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.