Begunstigde op uitvaartpolis


9 mei 2014

Vraag nummer: 38305

Mijn zwager komt binnenkort te overlijden. Hij heeft geen partner en/of kinderen. Het ziet er naar uit dat alle broers en zussen de erfenis gaan verwerpen omdat hij veel schulden heeft. Nu ben ik als zwager de begunstigde op zijn uitvaartpolis. Word ik dan ook aansprakelijk voor zijn schulden? Ik weet dat ik schenkbelasting dien te betalen bij alles boven de vrijstellingsdrempel.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat lijkt mij niet, ook omdat u volgens de wettelijke erfopvolging geen erfgenaam bent, maar het is zaak om na het overlijden één en ander heel goed tegen het licht te houden. Bij verwerping overigens is het wel oppassen geblazen, omdat dan in beginsel plaatsvervulling van toepassing is. De kinderen van degene die verwerpt treden dan in de plaats als erfgenaam en zouden mogelijk ook weer moeten/willen verwerpen (als dat kan).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.