erfgenamen


23 april 2008

Vraag nummer: 11698  (oude nummer: 10641)

ik heb de erfenis van mijn moeder verworpen, ook namens mijn kinderen. ik heb nog een broer die woont ergens in zuid amerika. mijn moeder had geen man, boers of zussen, ook geen ouders meer. word er nu nog verder gezocht naar verre familieleden mocht mijn broer onvindbaar zijn? bijv neven of nichten van mijn moeder?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik neem aan van wel, maar de vraag is door wie? Mogelijk wordt er een wettelijke vereffenaar benoemd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.