Wat moet ik doen?


10 december 2015

Vraag nummer: 44519

Mijn moeder is 81 jaar. Al sinds het overlijden van mijn vader in 1997 heb ik een bankpasje waar de naam van mijn moeder en mij opstaan. Ik zorg voor alle financiele zaken. Als mijn moeder komt te overlijden kan ik dan ook het geld opnemen? Het betreft geen erfenis van grote waarde maar kosten zoals de begrafenis moeten wel betaald worden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het hangt een beetje af van het beleid van de bank, maar doorgaans kun je als er sprake is van een en/of rekening ook na overlijden over die rekening beschikken. Er komt daarna doorgaans wel een moment dat de tenaamstelling moet worden aangepast of de rekening moet wordenh opgeheven. Daarvoor kan ook een notariele verklaring van erfrecht mogelijk noozakelijk zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.