onterven


28 november 2012

Vraag nummer: 32845

Ik heb een vraag
als een broer van mij met echtgenoot schulden maakt en bij overlijden van hen worden die schulden dan voor ons

Antwoord:

Geachte heer,

Eerst moet worden vastgesteld wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn. Vervolgens heeft elke erfgenaam ook nog een keuze van wel/niet of beneficiair aanvaarden. Heb je (zuiver) aanvaard, dan ben je gerechtigd tot de activa maar ook aansprakelijk voor de passiva/schulden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.