Niet opeisbare vordering in nalatenschap


13 september 2011

Vraag nummer: 26012

Ik ben de wettelijk erfgenaam van mijn overleden broer. Hij had geen kinderen en behalve mij verder geen broers of zussen. Onze ouders zijn beiden reeds overleden. Ik heb zgn.benificiair aanvaardt. De lasten overtreffen hier ruimschoots de baten.
In zijn nalatenschap zit echter ook een niet opeisbare vordering uit een echtscheidingsconvenant. Deze vordering €85.000,- en is pas opeisbaar wanneer zijn ex-echtgenote de voormalig echtelijke woning verkoopt of wanneer haar langstlevende ouder overlijdt. Mijn vraag is : hoe dien ik nu deze niet opeisbare vordering op te nemen in de "voorlopige" boedelbeschrijving. Tevens denk ik dat ik al erfbelasting verschuldigd ben terwijl ik de vordering misschien wel nooit zal kunnen opeisen. Hier voel ik uiteraard niets voor. De notaris heeft mij geadviseerd dit gegeven afzonderlijk op te nemen als toelichting aan de rechtbank. En dat dan door de rechter verdere instructies worden gegeven. Ik wil echter best onderhandelen met de ex-echtgenote om de vordering tegen een lager bedrag "af te kopen". Bijvoorbeeld tot een bedrag wat er nu per saldo schulden ligt.

Antwoord:

Geachte heer,

Een en ander is dusdanig feitelijk en complex dat ik u vanaf deze plaats daar niet bij kan helpen. U heeft zelf al aan dat u een notaris hebt geconsulteerd, dus mij lijkt het raadzaam uw vragen aan hem/haar te stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.