Erfenis vanuit Oostenrijk


17 juni 2015

Vraag nummer: 42654

Geachte heer van de Griend,

Afgelopen weekend ontvingen mijn broers en ik een aangetekende brief van een Estate trustee uit Wenen.

Onze tante was overleden en de Estate trustee stelde ons de volgende vraag:

"Since you as the son of ...... might be one of the closest known heirs to ...., I am writing to ask you for a prove being the nephew to .... (e. g. a copy of the birth certificate of you and your mother) to present this to the court in Austria." (ik heb de namen even weggehaald ivm privacy)

Aangezien wij dit nog nooit hebben meegemaakt wil ik u vragen of u ons kunt helpen.

Wij verwachten, gezien de moeite die genomen wordt door de Estate trustee, dat er een positieve erfenis is of dat er een aanzienlijke negatieve erfenis is.

In Nederland bestaat er een mogelijkheid om een erfenis met terugwerkende kracht beneficiair te aanvaarden, waardoor je niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schulden waar je niets van af wist. We weten echter niet of Oostenrijk zo'n recht kent.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat we de gevraagde documenten gewoon naar de Estate trustee kunnen sturen zonder enige verplichting.

Kortom veel vragen van onze kant, waarop ik hoop dat u de antwoorden weet of ons door kunt verwijzen naar een specialist op dit gebied.

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Eric Visser

Antwoord:

Geachte heer,

Omdat er zoveel vragen zijn, is het van belang stapje voor stapje te gaan. Eest zou vastgesteld moeten worden welk recht van toepassing is en wie op grond van dat recht de erfgenamen zijn. Wellicht dat een notaris in Oostenrijk dat kan vaststellen. Ik kan niet beoordelen of een trustee daarvoor de aangewezen person is.
Indien blijkt dat u erfgenaam bent, zou vastgesteld moeten worden wat dat in uw geval betekent. Mogelijk zou betreffende notaris daar ook nadere informatie over kunnen geven.
Voor informatie op dit moment zou u wellicht de ambassade van Oostenrijk in Nederland kunnen bellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.