onterven


8 juni 2011

Vraag nummer: 24839  (oude nummer: 16790)

als je een broer/zus onterft, zijn dan automatisch ook de kinderen daarvan onterfd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In een testament wordt doorgaans ten aanzien van kinderen opgenomen (indien dat de bedoeling is) dat betreffende kleinkinderen ook onterfd worden.

Onterving van broer/zus gebeurt doorgaans niet expliciet, maar meer door het opnemen in een testament van wie dan wel erft (dus impliciete onterving).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.