is voogd aansprakelijk voor ingebrachte schulden minderjarig pleegkind


12 januari 2010

Vraag nummer: 13327  (oude nummer: 14771)

ijnheer X, overlijdt in 2005. hij had op dat moment 2 dochters, erfgenamen A en B. Zij zijn aansprakelijk voor de begrafeniskosten, maar betalen niet. In 2006 sterft dochter A, die 1 minderjarige zoon heeft. C, geen dochter van X maar zus van A, wordt in 2007voogd minderjarige zoon. Is zij aansprakelijk voor begrafeniskosten X

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De voogd is beheerder van het vermogen van een minderjarige. Tot het vermogen behoren strikt genomen ook schulden. Overigens zal namens een minderjarige erfgenaam (dus bij overlijden van A) beneficiair moeten zijn aanvaard (door de voogd). De voogd is uiteraard wel gehouden goed beheer te voeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.