verklaring van erfrecht


18 juni 2008

Vraag nummer: 11812  (oude nummer: 10908)

mijn schoonvader is laatst overleden, zij hebben een en/of rekening met mijn schoonmoeder bij de bank. Er is geen sprake van een eigen woning en/of levensverzekeringen. maw er sprake van een kleine nalatenschap. Nu eist de bank een verklaring van erfrecht, wat een aanzienlijk bedrag kost. Mag de bank deze verklaring eisen ook al is die wettelijk niet noodzakelijk en wat als wij daaraan niet willen voldoen gezien de grote van de nalatenschap.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het zal beleid zijn van de bank, maar mijn ervaring is dat bij een en/of over het algemeen (uitzonderingen daargelaten) geen verklaring van erfrecht nodig is, maar bij (al dan niet gedwongen) wijziging van de tenaamstelling wel.

Over het algemeen kan trouwens informatie bij de notaris over de situatie en de te maken keuzen u geen kwaad doen, maar dat terzijde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.