Mag notaris toedeling doen aan langstlevende die alle openheid van zaken weigert.


15 februari 2015

Vraag nummer: 41506

Geachte heer,
Ik wil het volgende aan u vragen.
Moeder overleden, vader executeur en afwikkelingsbewindvoerder, weigert elke medewerking aan erfgenaam-en
Geen overleg, geen boedelbeschrijving,geen inzicht in taxaties en ook geen boedelnotars aangesteld wel betrokken notaris aangesteld. Deze notaris maakt de verklaring van executele en stelt geen enkele erfgenaam hiervan op de hoogte en we horen helemaal niets van hem.
Erfgenaam schrijft de betrokken notaris aan en vraagt om openheid van zaken.
Notaris zegt dat vader in gebreke blijft, vijf maal wordt deze notaris schriftelijk op de hoogte gebracht van al deze problemen.
In het testament staat dat de goederen in overleg moeten worden gewaardeerd bij evt verkoop. Na al deze brieven heeft de desbetreffende notaris de registergoederen aan vader toegedeeld en is de waardering komen te vervallen. ( naar mijn mening )
De desbetreffende erfgenaam heeft door toedeling registergoederen aan langstlevende vader nu helemaal niets meer te vertellen.
Mijn grote vraag is: Mag de betrokken notaris, wel de toedeling registergoederen aan vader doen als hij al een half jaar lang op de hoogte is gebracht, over de problemen van vader met de erfgenaam en elke openheid van zaken weigert.
Naar mijn mening had de notaris eerst met alle erfgenamen en langstlevende om de tafel moeten gaan zitten voordat hij de toedeling
deed !!
Bedankt Fam Zilverspar

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik uiteraard niet beoordelen vanaf deze plaats. Wellicht is er sprake van de wettelijke verdeling of een testament met gelijk system. In dat geval is de langstlevende enig eigenaar geworden door het overlijden en zou een verklaring van toedeling mogelijk zijn. Of er bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan dat niet zou kunnen, kan ik zoals aangegeven niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.