Vanaf welk moment behoort de nog niet verdeelde erfenis juridisch tot je bezittingen?


11 februari 2008

Vraag nummer: 11558  (oude nummer: 10305)

Goedendag,

Welke kenner kan mij zeggen wat er fiscaal gebeurt als de tenaamstelling van de bankrekening van de overledene wordt veranderd in Erven of in Boedel?

Staat dit dan in feite ook direct fiscaal op je naam als erfgenaam zodat dit vanaf dat moment tot je bezittingen wordt meegerekend?
Of gebeurt dit pas als het saldo van de rekening van de overledene daadwerkelijk op je eigen rekening terechtkomt?
Of al bij overlijden van de erflater?

Dit heeft nl consequenties voor je eigen belastingheffing en je eigen huurtoeslag: beide hanteren nl. een vermogensvrijstelling. Kom ik hierboven dan betaal je rendementsheffing en vervalt je ook mijn huurtoeslag.
De vraag is nu: vanaf welk moment? welke peildatum wordt genomen?
Vanaf verandering tenaamstelling Boedel van? óf
Vanaf verandering tenaamstelling in Erven van? óf
Vanaf datum van overlijden van de erflater?
??

Gosé

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Je bent pas erfgenaam als je als erfgenaam bent aangewezen en het erfgenaamschap hebt aanvaard (al dan niet door daden van aanvaarding). Vervolgens wordt gekeken wat je krijgt als erfgenaam en hoeveel successiebelasting je daarover moet betalen. Daarmee moet je dus rekening houden bij eventuele aanvaarding.

Je bent erfgenaam als je aanvaardt met ingang van de overlijdensdatum en dus vanaf dat moment ook gerechtigd en aansprakelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >