Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfenis en echtscheidngsconvenant

24 augustus 2009

Vraag nummer: 12879 (oude nummer: 13636)

Ik heb jaren geleden mijn erfenis gestoken in de verbouwing van het huis.Nu ga ik scheiden(getrouwd in gemeenschap van goederen). Valt deze erfenis buiten het convenant?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de erfenis op basis van een testament was waarin ook de zogenoemde privéclausule (anti-schoonzoon/dochter) stond, dan is en blijft dat vermogen (en in sommige gevallen ook wat daarvoor in de plaats is gekomen) privé vermogen en valt dan niet in de gemeenschap van goederen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder