betaling schulden na akte van verwerping


4 december 2011

Vraag nummer: 26868

Op verzoek van een oom (ongehuwd geen kinderen broers en zus overleden)
is zijn crematie (natura polis) en het inslapen van zijn oude hond door mij geregeld. Er is daarna voor mij en mijn kinderen een akte van verwerping opgesteld. Buiten de afwikkeling van de crematie (extra kosten betaald) en het terugbrengen van zijn spullen naar zijn woonhuis heb ik na zijn overlijden geen handelingen meer gedaan. Geen huur opgezegd, of ontruimen alleen de sleutels afgegeven en medegedeeld dat hij overleden was. Moet ik
de kosten van opname in een hospice, terugbetaling belastingen enz. alsnog betalen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is mogelijk dat u geen erfgenaam bent, maar wel bepaalde handelingen hebt verricht die strikt genomen ten laste komen van de nalatenschap. In die zin bestaat dus de mogelijk dat u voor anderen hebt voorgeschoten en zou dat weer kunnen terugvorderen van degene die het wel moesten betalen. Blijft ook nog de vraag of zij deze kosten wel accepteren als schulden/kosten van de nalatenschap, naast de vraag wie eigenlijk de erfgenamen zijn. Van belang voor u is dat u geen handelingen hebt verricht op grond waarvan mogelijk geconcludeerd kan worden dat u zich als erfgenaam hebt gedragen en als zodanig de nalatenschap hebt aanvaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >