Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

betaling schulden na akte van verwerping

4 december 2011

Vraag nummer: 26868

Op verzoek van een oom (ongehuwd geen kinderen broers en zus overleden)
is zijn crematie (natura polis) en het inslapen van zijn oude hond door mij geregeld. Er is daarna voor mij en mijn kinderen een akte van verwerping opgesteld. Buiten de afwikkeling van de crematie (extra kosten betaald) en het terugbrengen van zijn spullen naar zijn woonhuis heb ik na zijn overlijden geen handelingen meer gedaan. Geen huur opgezegd, of ontruimen alleen de sleutels afgegeven en medegedeeld dat hij overleden was. Moet ik
de kosten van opname in een hospice, terugbetaling belastingen enz. alsnog betalen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is mogelijk dat u geen erfgenaam bent, maar wel bepaalde handelingen hebt verricht die strikt genomen ten laste komen van de nalatenschap. In die zin bestaat dus de mogelijk dat u voor anderen hebt voorgeschoten en zou dat weer kunnen terugvorderen van degene die het wel moesten betalen. Blijft ook nog de vraag of zij deze kosten wel accepteren als schulden/kosten van de nalatenschap, naast de vraag wie eigenlijk de erfgenamen zijn. Van belang voor u is dat u geen handelingen hebt verricht op grond waarvan mogelijk geconcludeerd kan worden dat u zich als erfgenaam hebt gedragen en als zodanig de nalatenschap hebt aanvaard.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder