schenking met last


18 september 2010

Vraag nummer: 13916  (oude nummer: 16036)

Ik ben onder huwelijkse voorwaarden gehuwd, 1994.
Mijn moeder heeft in 2006 haar huis aan mijn echtgenote geschonken met dien verstande dat zij de zorg heeft om mijn moeder te verzorgen. In de akte staat ook dat als mijn moeder haar woning verlaat zij geen aanspraak meer kan maken op eventuele terug keer.
Kan mijn familie aan het huis komen nu mijn moeder is overleden?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien het huis eigendom is van uw echtgenote, dan kan zij het huis verkopen als er geen verkoopbeperkingen (meer) zijn, zoals een woonrecht ten behoeve van een ouder.

Uiteraard zal een notaris controleren of dat daadwerkelijk zo is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.