inzake akten


6 december 2011

Vraag nummer: 26886

Is het strafbaar indien men met opzet een gesloten envelop opent, met daarin een notariele akte, om deze daarna te lezen? Degene die dit doet is dus geen executeur en/of erfgenaam en doet dit na het overlijden van een bepaalde persoon.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In een gesloten enveloppe zal geen notariele akte zich bevinden, hooguit een afschrift daarvan. Het lijkt mij dat een executeur (vereffenaar)en erfgenaam daartoe bevoegd is en niet een ander persoon die deze bevoegdheid niet heeft. van belang is verder of er een testament is gemaakt. Via het Centraal Testamenten Register in Den Haag is opvragen of en zo ja bij welke notaris een testament is opgemaakt.Via het boedelregister bij de Rechtbank kan opgevraagd worden of wellicht al een notaris betrokken is bij de afhandeling van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.