Testament en huwelijkse voorwaarden


1 december 2011

Vraag nummer: 26833

Hallo, Mijn vader(80) is overleden getrouwd met stiefmoeder onder huwelijkse voorwaarden. Nu is er gesteggel over het testament. Onderstaande regels begrijp ik niet kunt u die voor mij uitleggen.

Het voorgaande geldt temeer nu in de huwelijkse voorwaarden van uw vader en cliënte, is bepaald dat indien geen der echtgenoten kan bewijzen aan wie bepaalde roerende zaken toebehoren, deze zaken ieder der echtgenoten (of de erven daarvan) voor de helft toebehoren, waarbij de zaken behorend bij de uitoefening van beroep of bedrijf toebehoren aan uw vader en de meubelen aan cliënte, behoudens tegenbewijs

Met vriendelijke groet,

Tinus

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt erop dat een notaris uitleg heeft gegeven aan een gedeelte van de huwelijkse voorwaarden. Het is een bewijsregel die aangeeft van wie wat is als er geen sluitend bewijs is. Indien vaststaat wat van wie is, kan ook worden bepaald wat tot de nalatenschap behoort en wie het krachtens het testament krijgt. De inhoud van het testament is dus daarbij van belang (naast de inhoud van de huwelijkse voorwaarden).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.