verdeling van erfdelen


14 september 2009

Vraag nummer: 12971  (oude nummer: 13813)

Goedenmorgen,
Een vraagje:

Gegeven:
Er zijn 2 erfgenamen die niet de zelfde erfdelen hebben ontvangen doordat 1 kind vrijstelling had van successierechten in het land waar een deel van de nalatenschap zich bevond. Moeder heeft dus voor 1 kind meer successierechten betaald en krijgt het andere kind derhalve meer als erfdeel toebedeeld. Het verschil in erfdeel is 10.000,= Euros.

Nalatenschapverdeling:
Er is in cash maar 10,000 Euros te verdelen. De rest van de nalatenschap bestaat uit onroerende goederen, waarvan besloten is ze voorlopig niet te verkopen.

Vraag:
Gaat die 10,000 Euros die in cash beschikbaar is nu naar het kind die het hogere erfdeel had en krijgt het andere kind nu niets of is de verdeling op een pro-rata basis van de 2 erfdelen?

Groeten Clara

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vanaf deze plaats kan ik u eigenlijk geen goed antwoord geven, maar indien er twee erfgenamen zijn die samen en voor gelijke delen erfgenamen, dan is de verkrijgen op zich gelijk, maar kan het door successiebelasting mogelijk per saldo anders uitkomen.

Ik raad u aan langs een notaris te gaan met het testament en hem/haar vragen om informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.