verjaring van inventaris lijst


21 maart 2009

Vraag nummer: 12485  (oude nummer: 12573)

Mijn vader overleed in 2005. Ons kinderen gaven ons erfdeel aan zijn 2de vrouw, welke naderhand alle contact verbrak met ons kinderen. Wij hebben nooit een inventaris lijst ontvangen. Is zij niet wettelijk verplicht deze lijst aan ons te geven? Is dit een lijst welke de notaris in zijn dossier heeft? Is er een verjarings termijn dat zo'n lijst geproduceerd moet worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan niet beoordelen wat de situatie was. Was er een langstlevende systeem (langstlevende enig eigenaar kinderen een vordering op de langstlevende) dan hebben de kinderen niet veel greep op de zaak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.