kleinzoon bem clausule


19 oktober 2008

Vraag nummer: 12068  (oude nummer: 11488)

Mijn kleinzoon ontvangt van zijn overgrootmoeder een erfenisje. Zijn oma en moeder zijn overleden.Eerst oma toen moeder Mijn kleinzoon woont nu bij zijn biologische vader.
Zijn spaargeld vanaf jaar 1ste tot en met jaar 9 is door zijn bio. vader en tevens voogd,reeds van de bank afgehaald. Wij verwachten bij de komende erfenis hetzelfde.
Zijn stiefvader heeft het vruchtgebruik van zijn vrouw of tewel de moeder van mijn kleinzoon.Komt dit goed of moeten we hiervoor een B.E.M.clausule aanvragen Hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan natuurlijk onmogelijk beoordelen "of het goed gaat". Als er twijfel is dan moet er actie worden ondernomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.