beneficiaire aanvaaring: hulp bij verkoop woning


18 april 2011

Vraag nummer: 24781  (oude nummer: 16639)

Wij als beneficiaire aanvaarders van een erfenis hebben de hypotheekverstrekker geholpen bij de verkoop van de woning van onze vader om zo niet via een veiling te hoeven verkopen en een hogere opbrengst te verkrijgen voor aflossing van de hypotheek. Na verkoop is er een restschuld ontstaan.

Kan onze hulp bij de (onderhandse) verkoop worden gezien als een gedraging van een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard waardoor wij aansprakelijk kunnen zijn voor aflossing van de restschuld?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik mag aannemen dat de beneficiaire aanvaarding op de juiste wijze is geschied, dus via het afleggen van een verklaring van de rechter? Als dat namelijk niet zo is, dan is er geen sprake van beneficiaire aanvaarding. Ik raad u aan om dat toch even bij uw notaris te checken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.