erfrecht na scheiding


25 oktober 2009

Vraag nummer: 13117  (oude nummer: 14172)

Toen mijn vader is overleden hadden elk van de 3 kinderen recht op 1/8 deel van het huis. Mijn zus is daarna getrouwd in gemeeschap van goederen. Waar heeft mijn ex-zwager nu aanspraak op? Op 1/16 deel van het huis? Wanneer wordt de waarde dan bepaald, bij het overlijden van mijn vader of bij verkoop van het pand. Welke rechten heeft mijn ex-zwager. Kan hij een verkoop van het huis blokkeren? Is er een mogelijkheid om zijn rechten af te kopen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het kan zijn dat indien betreffend aandeel in het huis krachtens een testament is verkregen, in dat testament de zogenoemde anti-aangetrouwden clausule bevat. Daarmee valt het buiten de gemeenschap van goederen. Is dat niet zo dan is (indien de verkrijging tijdens het huwelijk plaatsvond en er sprake was van gemeenschap van goederen) de ex medegerechtigd tot betreffend deel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.