erfrecht en vruchtgebruik verkoop huis


13 oktober 2016

Vraag nummer: 47746

Mijn echtgenoot is 12 jaar geleden overleden en wij waren toen in het bezit van een koop woning .
Dit is toen verdeeld onder mij en de drie kinderen.
Ik heb het vruchtgebruik van deze woning.
Kan ik nu zo maar mijn huis verkopen en een ander huis terugkopen? En heeft dat gevolgen? En Extra belasting?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In betreffende akte waarin is verdeeld en vruchtgebruik is gevestigd, staat ook bepaald of de vruchtgebruiker recht heeft zelfstandig de woning te verkopen. Daar hangt het dus vanaf. Verder staat in de bepalingen of wel of niet sprake is van zaaksvervanging en wanneer het vruchtgebruik eindigt. Ik raad u dus van harte aan uw vragen te stellen aan de notaris die de akte van verdeling heeft gemaakt en het vruchtgebruik heeft gevestigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.