Wie zijn de erfgenamen?


3 maart 2017

Vraag nummer: 49927

Mijn neef is overleden. Hij had weinig geld en bezittingen en wel enkele belastingschulden.
Minderjarige kinderen hebben de erfenis verworpen. Wie worden nu als erfgenamen beschouwd en wie lopen de kans met de schulden van mijn neef opgezadeld te worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik zo in het algemeen niet beantwoorden, want dat hangt af van de samenstelling van zijn gezin en familie. Verder is van belang of eventueel een testament is gemaakt.
Zonder testament is de wet van toepassing en de wet wijst opvolgend bepaalde groep personen aan als erfgenamen. Zijn in een bepaalde groep geen personen die erfgenaam zijn, dan wijst de wet de volgende groep aan. In de eerste groep zitten partner (huwelijk en GP) en (klein-) kinderen. Zijn er geen erfgenamen in de eerste groep, dan bestaat de tweede groep in beginsel uit ouders, broers en zussen en eventueel afstammelingen daarvan. Laat gewoon een notaris een verklaring van erfrecht opstellen, dan komt het erfgenamenonderzoek vanzelf op gang.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE