overdrachtsbelasting woning


21 augustus 2007

Vraag nummer: 11230  (oude nummer: 9592)

moet er bij een langstlevenden testament wanneer er een eigen woning onder de erfenis valt ook overdrachtsbelasting door de langstlevende betaalt worden wanneer die in de woning blijft wonen . de kinderen krijgen een vordering op de langst levende krijgen die opeisbaar is na onder curatele stellen-faillisement of overlijden van de langstlevende .

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nee hoor, alleen als de langstlevende de woning overdraagt dan moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.