Verklaring van Erfrecht/Boedelvolmacht


16 augustus 2009

Vraag nummer: 12848  (oude nummer: 13574)

In 1995 heb ik een verklaring van erfrecht getekend en naar de notaris gestuurd t.b.v. mijn vader. Verder is er niets vastgelegd of omgezet in een vordering, neem aan dat dit niet vanzelf gaat ??
Vader is in 1998 getrouwd zonder dat ik dat wist ( geen contact ) heb toen niets kunnen ondernemen wat de erfenis ( kindsdeel ) van mijn moeder betreft.
Vader is in 2006 overleden zonder testament, kan ik mijn kindsdeel nu opeisen bij mijn "stiefmoeder"..??

Bij voorbaat dank!!

Antwoord:

Geachte heer,

De vraag is wat de situatie was bij overlijden van uw moeder. Was er een testament en zo ja wat stond daarin? Als er geen testament was, is dan misschien uw erfdeel omgezet in een vordering bij aparte akte en zo ja wat staat er in die akte omtrent de opeisbaarheid van de vordering?

Ik zou maar eens langs een notaris gaan met alle stukken die u hebt, voor advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.