notaris


30 december 2011

Vraag nummer: 27046

mijn broer, waar ik bewindvoerder voor was, laat slechts een spaartegoed achter. Na begrafeniskosten, die ik mag betalen met toestemming van de kantonrechter, blijft er spaargeld over.
Moet ik dat via een notaris regelen of kan ik dat in overleg met de familie verdelen? Er zijn geen bezittingen te verdelen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hoeft niet via de notaris te lopen, maar wel goed is om vast te stellen wie de erfgenamen zijn en of deze hebben aanvaardt. Het begint dus met het vaststellen of er wel of niet een testament is via inlichtingen bij het CTR. Is dat niet zo, dan is de wet van toepassing. Indien niet bekend zou u bij de notaris of aan de notaristelefoon kunnen (na)vragen wie de wettelijke erfgenamen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.