kindsdeel kleinkinderen erfenisverdeling


11 februari 2008

Vraag nummer: 11561  (oude nummer: 10309)

Mijn moeder is overleden.
op welk deel hebben kleinkinderen recht op de erfenis als hun gescheiden moeder/mijn zuster overleden is.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij anders is bepaald zijn regels van plaatsvervulling van toepassing, wat wil zeggen dat het kindsdeel van de voor overleden ouder ten goede komt aan diens kinderen ieder voor een gelijk deel (van betreffend erfdeel).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.