Erfrecht


16 december 2009

Vraag nummer: 13318  (oude nummer: 14610)

Beste,

Mijn vader is 3 december overleden.
Nu is het als volgt hij heeft ons vroeger niet erkent en is officeel bij gemeente niet geregistreerd als vader.
WIj hebben nog drie andere zusjes waar hij geen contact mee had maar die vroeger wel erkend zijn.
Nu is het zo dat ik al zijn administratieve zaken afhandel maar ik heb voor veel dingen verklaring van erfrecht nodig.
Hij heeft geen vermogen of geld.
Hij was ook niet uitvaart verzekerd dit heb ik moeten betalen.
Alleen nu heeft hij nog recht op teruggave van essent omdat ik zijn termijn bedrag hoog had laten aan houden.
Nu is die erfrecht mogelijk.
Is het nou zo omdat ik niet erkend ben dat ik deze niet krijg?

Met vriendelijke groet,

M van de Pol

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een notaris die een verklaring van erfrecht opstelt, gaat op zoek naar de erfgenamen. Daarvoor wordt eerst gekeken of er een testament is. Is dat er niet, dan is de wet van toepassing. De notaris bekijkt dan wie de wettelijke erfgenamen zijn.

De erfgenamen krijgen vervolgens een keuze voor wel of niet aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Als er veel erfgenamen zijn is het voorts praktisch als er een volmacht wordt afgegeven. Deze volmacht kan ook (via de notaris) afgegeven worden aan een derde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.