overleden voordat erfdeel is ontvangen


27 juni 2012

Vraag nummer: 28568

Als iemand recht heeft op zijn erfdeel, maar het verdelen duurt lang en hij sterft zelf voordat hij zijn erfdeel kan ontvangen, wat gebeurt er dan met zijn erfdeel? En kan hij zijn erfdeel, ondanks dat hij het nog niet ontvangen heeft, in zijn testament opnemen?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er is aanvaard, zal betreffend erfdeel tot zijn vermogen behoren en zal dat na zijn overlijden in zijn nalatenschap vallen. In een testament kan daar dus in beginsel (via een legaat of anderszins) over beschikt worden. Ik raad die persoon aan langs een notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.