Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

renovatie woning erflater

19 oktober 2009

Vraag nummer: 13092 (oude nummer: 14117)

Onlangs is mijn vader overleden en hebben wij zijn huis geerft. Nu willen de rest van de erven zijn woning opknappen en verkopen. Zijn de erven verplicht daar aan mee te doen(als erfgenamen) en mag de persoon die de volmacht van de erven heeft gekregen de nalatenschap van de overledene te regelen geld van de bankrekening van de erflater gebruiken om deze kosten te betalen ook al hebben niet alle erven hiervoor goedkeuring gegeven?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiteraard moet je kijken naar de inhoud van de volmacht, maar het zou ongebruikelijk zijn als die volmacht ook inhoudt de woning te renoveren ed. Verkoop en levering zit soms wel in de volmacht gesloten. Is er geen bevoegheid op grond van de volmacht, dan moet het uiteraard samen worden besloten en gedaan.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder