Taxatie nodig voor het kopen huis moeder door één van de erfgenamen?


12 februari 2017

Vraag nummer: 49613

Mijn broer wil het huis van mijn moeder kopen. Nu is het huis enkele weken geleden (door de bank) getaxeerd voor 448.000. Drie jaar geleden was het huis nog voor 450.000 getaxeerd. Prijzen zijn toch inmiddels weer gestegen? (Regio Eindhoven) Taxeert de bank lager? Moet ik een onafhankelijke taxateur inschakelen? Of wat is het meest eerlijke voor eenieder?
Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eerlijk is dat alle erfgenamen het eens zijn met de overnameprijs. Ik ben geen taxateur, dus kan zelf niet vaststellen of een prijs reeel is of dat het herstel van de woningmarkt invloed heeft op de waarde. Indien u zelf een onafhankelijk taxateur wenst in te schakelen om zelf een goed idee te krijgen dan kunt u dat voorleggen aan de anderen, maar mogelijk zijn deze extra kosten dan wel voor uw rekening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.