geld voor vriendin?


23 september 2016

Vraag nummer: 47469

mijn vader, alleenstaand, ongehuwd heeft bedacht om zijn vriendin mee te laten erven.
Het eerste idee van hem was dat mijn broer en ik alles zouden erven en na afdracht van belasting haar 33% zouden geven. (zo hoeft zij geen belasting te betalen en is een en ander onzichtbaar voor haar uitkering). Wij hebben gezegd dat dat juridisch niet kan en willen niet meewerken aan fraude. Ineens is er plan 2: er ligt nu een getekende bankopdracht klaar, bedrag ons niet bekend, die ze wil gaan verzilveren meteen nadat papa is overleden. Wij denken dat dat niet rechtsgeldig is. Is het zo dat op het moment van overlijden alle banktegoeden etc. bevroren worden en alleen de executeur er bij kan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op het moment van overlijden moet inderdaad eerst vastgesteld worden wie de erfgenamen zijn, of de erfgenamen wel willen aanvaarden en wie handelingen in de nalatenschap kan/kunnen verrichten. Ik kan niet beoordelen wat voor soort afspraak het is, maar het lijkt op een schenking die de strekking heeft pas na het overlijden van de schenker te werken. Ik raad u aan langs uw notaris te gaan voor nader advies, ook in verband met de (eventuele) aanvaarding van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.