Ten laste van wie zijn de kosten notaris?


11 december 2018

Vraag nummer: 56918

Geachte heer/mevrouw,

Na een overlijden is de verdeling van de erfenis over de 3 kinderen: 60/20/20

Gaan we de kosten van de notaris ivm afhandeling enz. delen door 3 of naar verhouding 60/20/20.

Hoor graag van u

John

Antwoord:

Geachte heer,

Indien de notaris door de erfgenamen is ingeschakeld in verband met de afwikkeling van de nalatenschap, dan komen de kosten in verband daarmee in beginsel ten laste van de nalatenschap en dan per saldo ten laste van ieders erfdeel. Betreffende notaris kan u overigens op dit punt nadere informatie geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.