legitieme protie


26 januari 2011

Vraag nummer: 14073  (oude nummer: 16373)

Dag. Hoe kom ik te weten, of ik onterfd ben. Mijn moeder is 25 mei 2010 overleden, maar ik weet niet of ik onterfd nben. Met mijn broer en zus heb ik geen contact. Moet de notaris dit weten en dit aan mij doorgeven, dat ik onterfd ben.

Antwoord:

Geachte heer /mevrouw,

Indien er een notaris bij betrokken is, dan is deze mogelijk ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank. Anders raad ik u aan om langs uw eigen notaris te gaan voor informatie. Er is naar mijn weten geen verplichting voor een notaris een onterfde erfgenaam op de hoogte te stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.